การตลาดออนไลน์ Mandala Analytics เครื่องมือที่น่าสนใจของ Digital Marketing ในโลก

การตลาดออนไลน์ Mandala Analytics เครื่องมือที่น่าสนใจของ Digital Marketing ในโลก เคยสงสัยไหมครับว่า จะลงโฆษณาช่องทางไหนดี ? แล้วกลุ่มเป้าหมายเราอยู่ในสังคมออนไลน์ไหน? กลุ่มเป้าหมายผู้ชายจะลงโพสต์สินค้าเวลาไหนดีนะ ?