รีวิว Samsung Galaxy Note 20 Ultra: สมาร์ทโฟนที่น่าทึ่งพร้อมปากกา S-Pen ของ Harry Potter

ปากกา S Pen รุ่นปี 2020 ได้รับความสามารถมากยิ่งขึ้นด้วย Note 20 Ultra และน่าจะมีประโยชน์มากกว่าไม้กายสิทธิ์ของ Harry Potter (คุณสามารถโบกมันไปในอากาศเพื่อควบคุมโทรศัพท์ได้)