สุขภาพจิต การควบคุมตนเอง สามารถปลดปล่อยด้านมืดของคุณได้อย่างไร

คนที่มีจิตตานุภาพมากมักได้รับการยกย่องจากคนรอบข้างที่ควบคุมตนเองได้น้อย แต่การมีตัวละครที่แข็งแกร่งอาจไม่ใช่เรื่องดีเสมอไป