ข่าวเทคโนโลยี เซลล์ที่ถกเถียงกันซึ่งช่วยชีวิต 10 ล้านคน

วัคซีนจำนวนมากทำโดยใช้เซลล์ซึ่งนำมาจากทารกในครรภ์ในปี 1960 แต่การใช้งานของพวกเขาได้สร้างปัญหาทางศีลธรรมด้วยเช่นกัน

การทดลองแช่เย็นซึ่งสร้างวัคซีนตัวแรก

ไข้ทรพิษเคยคร่าชีวิตคนนับล้าน แต่การค้นพบโอกาสนำไปสู่วัคซีนตัวแรกและการเปลี่ยนแปลงสุขภาพของมนุษย์ไข้ทรพิษเป็นโรคที่น่ากลัว