อะไรเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลก?

มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อ แต่มีเพียงบางรายการเท่านั้นที่ได้รับสถานะ ‘ต้องมี’ อะไรที่ขับเคลื่อนสิ่งของชิ้นเดียวให้กลายเป็นความรู้สึก?