จะเกิดอะไรขึ้นกับสิทธิประโยชน์ในที่ทำงานเมื่อไม่มีใครอยู่ในสำนักงาน

เครื่องดื่มจากก๊อกกำแพงปีนหน้าผาโรงอาหารรสเลิศ – สิทธิประโยชน์เป็นจุดเด่นของสถานที่ทำงานที่ต้องการมากมาย แต่เมื่อคนงานไม่ได้อยู่ในสำนักงานเพื่อสนุกกับพวกเขา บริษัท ต่างๆจึงถูกบังคับให้ประเมินสิ่งจูงใจและวัฒนธรรมการทำงานใหม่